Σύνταγμα Πεζικού Ηρακλείου

  1. Οργανισμός
  2. Ένοπλες δυνάμεις