Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τη Διοίκηση Συντάγματος Πεζικού με θέμα "Αφαίρεση εξαρτημάτων πρώην κινηματογράφου "Αλκαζαρ"" [1938-10-03]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ4.056
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 03 Οκτωβρίου 1938
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Σύνταγμα Πεζικού Ηρακλείου
 10. Ηράκλειο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο