Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς στον Διευθυντή του Μουσείου (Σπυρίδων Μαρινάτο) με θέμα "Υπόθεση κλοπής στο Μουσείο και επίσπευση αιτήματος μετάθεσης" [1939-01-17]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ4.064
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 17 Ιανουαρίου 1939
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Μαρινάτος, Σπυρίδων Ν. (1901-1974)
 10. Ηράκλειο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο