1. Φυσικό τεκμήριο (Γραφιστικό Υλικό)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ30001
 4. Γραφιστικό υλικό
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Επαγγελματικά τεκμήρια
 8. Δακτυλογραφημένη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. 2 όψεις ; 8 εκ. x 5 εκ.
  • Πρωτότυπο