1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι.
 4. Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι.
 5. Χατζησωτηρίου, Γεώργιος Δ.
 6. Καλύβια: Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, 1984
 7. Καλύβια
 8. Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων
 9. 464 σ. ; 24 εκ.
 10. 960-220-288-2
 11. Αντικριστές σελίδες στα αρβανίτικα και ελληνικά
 12. Βιβλιογραφία: σ. 445-448 | Περιλαμβάνει ευρετήρια
 13. 938.911
 14. Τ.Ι 938.911 ΕΠΙ