1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
  3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ30003
  4. Κείμενο
  5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  6. Ελληνικά
  7. Επαγγελματικά τεκμήρια
  8. Χειρόγραφη
  9. 13 σελίδες
    • Πρωτότυπο