Τίτλος σπουδών Χ. Πέτρου-Μεσογείτη "Αποδεικτικό φοίτησης στην τετάρτη τάξη γυμνασίου" [1928-03-02]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ5.Φ10001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 02 Μαρτίου 1928 [2 Μαρτίου 1928 Έκδοση αποδεικτικού] | 07 Ιουλίου 1927 [7 Ιουλίου 1927 Έκδοση απολυτηρίου] | 1927-1928 [1927-1928 Σχολικό έτος έκδοσης του τίτλου] | 1926-1927 [1926-1927 Σχολικό έτος φοίτησης]
 8. 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου
 9. Κορωπί
 10. Εκπαιδευτικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα : Επικολλημένα χαρτόσημα
  • Πρωτότυπο