1. Γενική κατηγορία τοποθεσίας
  2. Χαρβάτι [Earlier name]
  3. Ελληνικά
  4. Πόλη