Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001) [Συγγραφέας]. Από τη ζωή στα Μεσόγεια Αττικής

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Βιβλιογραφικές πηγές για τα Καλύβια
  3. 1986
  4. Ελληνικά
  5. Μεσόγεια -- Ιστορία | Μεσόγεια -- Κοινωνική ζωή και έθιμα | Μεσόγεια -- Θρησκευτική ζωή και έθιμα
  6. Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία (1922-2001)
  7. Βιβλιογραφικά έργα (Μονογραφίες)
  8. 1383 - 1939
  9. 398.0949512