Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Περιγραφή ορειχάλκινου εγχειρίδίου και λόγχη εκ Καλαμαύκας " [1937-12]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ30032
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Δεκέμβριος 1937 [Δεκέμβριος 1937]
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Ηράκλειο
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. Καλαμαύκα
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 9 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο