Βιβλιογραφικές σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Επίγλυπτα πλακίδια Κουνάβων"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ30115
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Γαλλικά | Αγγλικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Κουνάβοι Πεδιάδας Ηρακλείου
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 4 σελίδες : Σελίδες από μικρά μπλοκ που περιέχονται σε φάκελο
  • Πρωτότυπο