Βιβλιογραφικές σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Δια το παράρτημα του Δελτίου"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ30116
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Λατινικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 3 σελίδες : Σελίδες από μικρά μπλοκ που περιέχονται σε φάκελο
  • Πρωτότυπο