Ημερολόγιο ανασκαφών Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Αρχαιολογικό ημερολόγιο ευρημάτων και παρατηρήσεων" [1940-02-14]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ3.Φ10001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 14 Φεβρουαρίου 1940 [14 Φεβρουαρίου 1940] | Μάρτιος 1940 [4-9 Μαρτίου 1940] | Μάρτιος 1940 [13-16 Μαρτίου 1940] | Απρίλιος 1940 [Απρίλιος 1940] | Μάιος 1940 [Μαϊος 1940] | Ιούνιος 1940 [Ιούνιος 1940] | 04 Οκτωβρίου 1941 [4 Οκτωβρίου 1941]
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Αθήνα
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. Ελληνιστική περίοδος
 12. Χαροκόπου | Κοίλη Ιπποθοωντίδας | Μερέντα (Αιματόριζα) | Λόφος Λιάδας
 13. Χειρόγραφη
 14. Περιέχει εικονογράφηση
 15. 104 σελίδες : Τετράδιο (σελ. 97) ; 15 εκ. x 20 εκ. + σημείωμα από μπλοκ, (σελ.1), σημείωμα με αναφορά σε τάφους (σελ.1), βιβλιογραφική αναφορά (σελ.1), έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για ανάθεση καθηκόντων βοηθού καταγραφής αρχαιοπωλών( σελ. 1)
  • Πρωτότυπο