Ημερολόγιο ανασκαφών Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Σημειώσεις με περιγραφές τάφων" [-05]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ3.Φ10007
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Μάιος Μάϊος
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Επαγγελματικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. 56 σελίδες : Μπλοκ σημειώσεων
  • Πρωτότυπο