1. Οργανισμός
  2. Πολιτιστικός φορέας
  3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  4. 1935
  5. Υπουργείο Πολιτισμού
    • Q637040
    • 135788833