Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών με θέμα "Αυτοψία στα αρχαία του Λόφου Στρέφη" [1940-04-12]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ3.Φ20006
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 12 Απριλίου 1940
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Α Αρχαιολογική Περιφέρεια Αθηνών
 10. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών
 11. Αθήνα
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Ρωμαϊκή περίοδος
 14. Λόφος Στρέφη
 15. Χειρόγραφη
 16. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 17. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο