Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας με θέμα "Περιγραφή αρχαιολογικών ευρημάτων Κοίλης" [1940-06-06]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ3.Φ20018
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 06 Ιουνίου 1940
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 10. Αθήνα
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Κοίλη Ιπποθοωντίδας
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο