Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Ευρήματα σε Λυκουρίζα και περιοχή Αγίου Νικολάου Αναβύσσου"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ3.Φ30008
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Κλασική περίοδος | Ελληνιστική περίοδος | Ρωμαϊκή περίοδος
 10. Λυκουρίζα
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 4 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο