Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Σημειώσεις με αναφορές στη γερμανική κατοχή και την προέλευση της ονομασίας Αλβανία"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ3.Φ30010
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Γερμανικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Ρωμαϊκή περίοδος
 10. Κόρινθος
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 11 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο