Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Επιγραφές σε εκκλησίες της Αττικής"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ3.Φ40001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Αττική | Μεσόγεια
 10. Χειρόγραφη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. 3 σελίδες
  • Πρωτότυπο