Πελεκίδης, Ευστράτιος (1880 ή 1882 - 1958)

  1. Πρόσωπο
  2. Πελεκίδης, Στρατής (Ελληνική)
  3. Άνδρας
  4. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  5. 1880
  6. 1958
  7. Αρχαιολόγος
  8. Ανασκαφές (Αρχαιολογία)
  9. Ελληνικά