Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Παρατηρήσεις στην επιγραφή Άργους"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ3.Φ40007
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Γερμανικά | Ιταλικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Άργος
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 5 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο