Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Εικόνες από ευρήματα"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ3.Φ40010
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο