Επιστολή Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας-VII Περιφερειακή Διοίκηση Θηλέων Αργολιδοκορινθίας προς τον Έφορο Αρχαιοτήτων με θέμα "Άρνηση πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος Μουσείου" [1941-02-25]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10004
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 25 Φεβρουαρίου 1941
 8. Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. VII Περιφερειακή Διοίκηση Θηλέων Αργολιδοκορινθίας
 9. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 10. Ναύπλιο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 13. Ναύπλιο
 14. Χειρόγραφη
 15. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 16. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο