Μεταξάς, Ιωάννης (1871-1941)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. 12 Απριλίου 1871
 5. Ιθάκη
 6. 29 Ιανουαρίου 1941
 7. Αθήνα
 8. Έλληνας
 9. Στρατιωτικός
 10. Πολιτική
 11. Ελληνικά
 12. Επίσημη ιστοσελίδα