Επιστολή Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρίας προς τον Έφορο Αρχαιοτήτων με θέμα "Λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Αρχαιολογικού Μουσείου" [1941-01-11]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10005
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 11 Ιανουαρίου 1941
 8. Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρία Α.Ε.
 9. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 10. Ναύπλιο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Ναύπλιο
 13. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο