Σχέδιο επιστολής Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς το Υπουργείο Παιδείας-Τμήμα Αρχαιολογίας με θέμα "Κίνδυνος για τα αρχαία του Μουσείου"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10007
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Ελλάδα. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τμήμα Αρχαιολογίας
 9. Επαγγελματικά τεκμήρια
 10. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο