Σχέδιο επιστολής Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τη Διοίκηση Χωροφυλακής Ναυπλίου με θέμα "Χρήση κτηρίου του Μουσείου ως καταφύγιο" [1941-04-16]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10013
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 16 Απριλίου 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ναυπλίου
 10. Χωροφυλακή Ναυπλίου
 11. Ναύπλιο
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 14. Χειρόγραφη
 15. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 16. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο