Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τη Διοίκηση Χωροφυλακής Ναυπλίου με θέμα "Έγκατάσταση φρουράς στο σπήλαιο Παλαμηδίου για την φύλαξη των αρχαίων που έχουν ασφαλιστεί εκεί" [1941-06-21]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10031
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 21 Ιουνίου 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Χωροφυλακή Ναυπλίου
 10. Ναύπλιο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο