Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον Νομάρχη Αργολ/θίας με θέμα "Απόδοση αίθουσας της πρώην Ε.Ο.Ν. για τις ανάγκες της αρχαιολογικής συλλογής" [1941-07-09]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10050
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 09 Ιουλίου 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Εφορεία Αρχαιοτήτων. Θ Αρχαιολογική Περιφέρεια Ναυπλίου
 10. Νομαρχία Αργολιδοκορινθίας
 11. Ναύπλιο
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Ναύπλιο
 14. Χειρόγραφη
 15. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 16. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο