Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τoυς φύλακες αρχαιοτήτων Ασκληπιείου Επιδαύρου με θέμα "Φθορές αρχαίων από τους ξένους στρατιώτες" [1941-07-24]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. A1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10061
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 24 Ιουλίου 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Γιαννούλης, Μιχαήλ Χ. | Καμπίτης, Γεώργιος
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 12. Επίδαυρος
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο