Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον έκτακτο επιμελητή αρχαιοτήτων κ. Κ. Χριστόπουλο με θέμα "Έναρξη ανασκαφών Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής" [1941-07-25]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10064
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 25 Ιουλίου 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Εφορεία Αρχαιοτήτων. Θ Αρχαιολογική Περιφέρεια Ναυπλίου
 10. Χριστόπουλος, Κ.
 11. Ναύπλιο
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Μεγαλόπολη
 14. Χειρόγραφη
 15. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 16. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο