Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τoν φύλακα αρχαιοτήτων Κορίνθου με θέμα "Εντολή αυτοψίας και εκσκαφής επιγραφικών πλακών" [1941-08-08]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10071
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 08 Αυγούστου 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Εφορεία Αρχαιοτήτων. Θ Αρχαιολογική Περιφέρεια Ναυπλίου
 10. Κάχρος, Γεώργιος Δ.
 11. Ναύπλιο
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Παλαιά Κόρινθος
 14. Χειρόγραφη
 15. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 16. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο