Διαπραγμάτευσις επιγραφών τινών εξ Αττικής - [χ.τ.]: Περιοδικό Ελληνικά, 1935

 1. Έκδοση
 2. Ανάτυπο
 3. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 4. Χρίστος Ν. Πέτρου - Μεσογείτης
 5. [χ.τ.]: Περιοδικό Ελληνικά, 1935
 6. [χ.τ.]
 7. Περιοδικό Ελληνικά
 8. 25 σελ. ; 24 εκ.
 9. Ανάτυπο από το περιοδικό Ελληνικά 8, 1935, σ. 213-238
 10. 938.241
 11. ΒΧΠ ΠΕΤ 1