Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944) [Συγγραφέας]. Διαπραγμάτευσις επιγραφών τινών εξ Αττικής

  1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  2. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
  3. Ελληνικά
  4. Επιγραφική -- Καλύβια | Καλύβια -- Αρχαιότητες
  5. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Όλυμπος Καλυβίων | Κιτέζα | Πάνειο Όρος (Πανί) | Γκουριμπίμ | Πύργοι (Εννέα Πύργοι)
    • Αι επιγραφαί, τας οποίας δημοσιεύω ενταύθα, προέρχονται εκ της περιφέρειας του χωρίου μου Καλυβίων της Λαυρεωτικής. Εξ αυτών μερικάς ανεύρον ο ίδιος κατά διαφόρους εκδρομάς μου και άλλας εμελέτησα τη υποδείξει συμπατριωτών μου. (Από το εσωτερικό του βιβλίου)

  8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944) [Συγγραφέας]. Αρχαιολογικά, Ιστορικά, φιλολογικά