Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον φύλακα αρχαιοτήτων Άσκληπιείου Μιχ. Γιαννούλη με θέμα "Επιβολή προστίμου λόγω πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων" [1941-09-01]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10082
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 01 Σεπτεμβρίου 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Γιαννούλης, Μιχαήλ Χ.
 10. Ναύπλιο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 13. Επίδαυρος
 14. Χειρόγραφη
 15. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 16. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο