Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς το Υπουργείο Παιδείας με θέμα "Κατάληψη Μουσείου για χρήση από τα ιταλικά στρατεύματα" [1941-10-09]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10092
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 09 Οκτωβρίου 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944) | Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 9. Επαγγελματικά τεκμήρια
 10. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 11. Ναύπλιο
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο