Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς την Πιτίδη Ελένη με θέμα "Βιβλία της βιβλιοθήκης του Μουσείου Ναυπλίου" [1941-08-12]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10094
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 12 Αυγούστου 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Πιτίδη, Ελένη
 10. Ναύπλιο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Άργος
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο