Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον φύλακα Άργους Δράμαλη με θέμα "Οδηγίες για τη φύλαξη των αντικειμένων που επεστράφησαν" [1941-11-17]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10113
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 17 Νοεμβρίου 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Δράμαλης, Κωνσταντίνος
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 12. Άργος
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο