1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10124
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 12 Αυγούστου 1942
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Κάχρος, Γεώργιος Δ. | Παπαψωμάς, Ευάγγελος
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. Παλαιά Κόρινθος
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο