Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς την Οικονομική Εφορεία Άργους με θέμα "Μίσθωση αρχαιολογικού χώρου σε ιδιώτη" [1943-01-08]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10125
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 08 Ιανουαρίου 1943
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Εφορεία Αρχαιοτήτων. Θ Αρχαιολογική Περιφέρεια Ναυπλίου
 10. Οικονομική Εφορία Άργους
 11. Ναύπλιο
 12. Επαγγελματικά τεκμήρια
 13. Άργος
 14. Χειρόγραφη
 15. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 16. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο