1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
  2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
  3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10134
  4. Αλληλογραφία
  5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  6. Ελληνικά
  7. 04 Νοεμβρίου 1943
  8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
  9. Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  10. Επαγγελματικά τεκμήρια
  11. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
  12. Παλαιά Κόρινθος
  13. Χειρόγραφη
  14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
  15. 2 σελίδες
    • Πρωτότυπο