Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Κορινθίας με θέμα "Ανάγκη αρχαιολογικής εκπαίδευσης μαθητών"" [1943-10-31]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10144
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 31 Οκτωβρίου 1943
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Επαγγελματικά τεκμήρια
 10. Κόρινθος
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο