1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1984
  3. Ελληνικά
  4. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
  5. Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι.
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής