Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής

Proceedings of the A' Meeting of S.E. Attica

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
  3. 1984
  4. Ελληνικά
  5. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944) | Ανατολική Αττική | Ανατολική Αττική -- Κοινωνική ζωή και έθιμα | Λαυρεωτική | Μεσόγεια | Καλύβια
  6. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής
  7. Βιβλιογραφικά έργα (Συλλογικά)
  8. Ανατολική Αττική
  9. 938.911
  10. Αντωνίου, Αθανάσιος Ιω. [Συγγραφέας]. Θεοί και ήρωες στον αρχαίο Δήμο Κεφαλή | Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....) [Συγγραφέας]. Αρβανίτικος προεκλογικός λόγος | Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....) [Συγγραφέας]. Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη | Πέππα - Δελμούζου, Ντίνα [Συγγραφέας]. Το ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα του Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη. Η συμβολή του στην επιγραφική | Γκίνη - Τσοφοπούλου, Ελένη [Συγγραφέας]. Εκκλησίες από την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή περίοδο στην περιφέρεια των Καλυβίων Λαυρεωτικής