Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....) [Συγγραφέας]. Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη

A short reference to the life and the works of Christos Petrou - Messogitis

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1984
  3. Ελληνικά
  4. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
  5. Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....)
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής