Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον Πρόεδρο Κοινότητας Ηρακλείου Νεμέας με θέμα "Προκήρυξη θέσης φύλακα αρχαιοτήτων" [1943-12-14]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10147
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 14 Δεκεμβρίου 1943
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Κοινότητα Ηρακλείου Νεμέας
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. Αρχαία Νεμέα
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο