Πέππα - Δελμούζου, Ντίνα [Συγγραφέας]. Το ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα του Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη. Η συμβολή του στην επιγραφική

The restless and searching spirit of Christos N. Petrou - Messogitis

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1984
  3. Ελληνικά
  4. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944) | Επιγραφική
  5. Πέππα - Δελμούζου, Ντίνα
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής