Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς το Υπουργείο Παιδείας με θέμα "Διανομή αντιτύπων γερμανικής διαταγής στους φύλακες αρχαιοτήτων" [1944-01-30]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10153
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 30 Ιανουαρίου 1944
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
 12. Παλαιά Κόρινθος | Μυκήνες | Αρχαία Ασίνη | Επίδαυρος
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο