Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τους φύλακες αρχαιοτήτων της Δ περιφερείας με θέμα "Καταγγελίες για πλημμελή άσκηση καθηκόντων από τους φύλακες" [1944-01-31]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10161
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 31 Ιανουαρίου 1944
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Επαγγελματικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο